Tamahagane San Chef's Knife 10" #SN-1104H

Tamahagane San Chef's Knife 10"  #SN-1104H
Item# SN-1104H
$145.95

Product Description

Tamahagane San Chef's Knife 10" #SN-1104H