Tamahagane San Chef's Knife 7" #SN-1106H

Tamahagane San Chef's Knife 7" #SN-1106H
Item# SN1106H
$113.50

Product Description

Tamahagane San Chef's Knife 7" #SN-1106H