Tamahagane San Chef's Knife 8" #SN-1105H

Tamahagane San Chef's Knife 8"  #SN-1105H
Item# SN-1105H
$120.95

Product Description

Tamahagane San Chef's Knife 8" #SN-1105H