Tamahagane San Vegetable Knife 6" #SN-1116H

Tamahagane San Vegetable Knife 6" #SN-1116H
Item# SN1116H
$113.50

Product Description

Tamahagane San Vegetable Knife 6" #SN-1116H