Tamahagane San Vegetable Knife 7" #SN-1165H

Tamahagane San Vegetable Knife 7"  #SN-1165H
Item# SN-1165H
$120.95

Product Description

Tamahagane San Vegetable Knife 7" #SN-1165H